Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zbiorniki ziemne do przechowywania ropy

Informacja historyczna o obiekcie

W 1909 r. Stowarzyszenie przemysłowców Drohobycko-Borysławskiego zagłębia naftowedo zorganizowało konferencję w kwestii budownictwa ziemnych zbiorników ropy naftowej, które zaczęto masowo budować w pobliżu wsi Modrycze i Tustanowice (obecnie dzielnica Borysławia) w celu magazynowania wydobytej ropy. Zbiorniki mieli skomplikowany system przepływu ropy od jednego do drugiego i zapobieganie wyciekom. Taraz wśród mieszkańców Borysławia i okolicy znane pod nazwą „33 jeziora”. Podczas dwóch wojen światowych walczące strony wielokrotnie podpalały zbiorniki ropy. Już w czasach sowieckich te budowle traciły na znaczeniu i stopniowo wypełniały się wodą, zamieniając się w jeziora, które w końcu zaczęły się zamulać i zarastać.

Adres

Terytorium między Modryczami oraz Borysławem.

Dostępność obiektu

Wolny dostęp.

Stan zachowania na 2021 r

Niedostateczny.

Kategoria (typ) obiektu – przemysłowy, sakralny, zabytkowy itp.

Inżynieryjno-przemysłowa oraz Historyczno-kulturalna.

Contact

  • Terytorium między Modryczami oraz Borysławem.

Gallery