Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Terytorium pierwszej w Europie oczyszczalni gazu

Informacja historyczna o obiekcie

Zakład został wybudowany oraz oddany do eksploatacji w 1914 roku na polu naftowym „Doktor Freund” przez firmę „Produkcja Gazu Ziemnego”. W fabryce metodą sprężania (ściśnięcia) oraz chłodzenia przeprowadzono obróbkę tzw. gazu tłuszczowego (mokrego) na gazolinę (ciężar właściwy 0,660-0,670 kg/m2), który był dodawany do benzyny, oraz gaz suchy służył do produkcji pary i ogrzewania budynków przemysłowych oraz budynków mieszkalnych. Fabryka pracowała przy początkowej produkcji 20 ton gazoliny miesięcznie oraz działała do 1930 roku. W Borysławiu po raz pierwszy w Europie od 1928 roku rozpoczęto przemysłową produkcję skroplonego gazu sprzedawanego w butlach.

Adres

Borysław, ul. Tarasa Szewczenki, 48

Dostępność obiektu

Wolny dostęp

Stan zachowania na 2021 r

Nie zachowała się.

Kategoria (typ) obiektu – przemysłowy, sakralny, zabytkowy itp.

Przemysłowo- produkcyjny; historyczna.

Contact

  • Borysław, ul. Tarasa Szewczenki, 48

Gallery