Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dawny budynek wspólnoty chrześcijańskiej w Borysławiu

Informacja historyczna o obiekcie

Ukraińska społeczność greckokatolicka oraz polska społeczność rzymskokatolicka Borysławia, w celu ochrony swego majątku, praw narodowych i wyznaniowych, utworzyła tzw. Wspólnote chrześcijańską Borysławia – organ zbiorowego samorządu publicznego oraz samopomocy. W latach dwudziestych został zreorganizowany i działał jako Fundacja Wspólnoty Chrześcijańskiej Borysławia. Dziś budynek należy do wspólnoty religijnej HVS oraz chrześcijańsko-rehabilitacyjną misję „Zmartwychwstanie” przy Stowarzyszeniu Kościołów Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

Adres

Borysław, ul. Szewczenki 97

Dostępność obiektu

Wolny dostęp.

Własność obiektu

Należy do wspólnoty religijnej.

Stan zachowania na 2021 r

Dobry

Kategoria (typ) obiektu – przemysłowy, sakralny, zabytkowy itp.

Historyczno-kulturalna.

Contact

  • Borysław, ul. Szewczenki 97

Gallery