Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Borysławskie złoże ozokerytu.

Informacja historyczna o obiekcie

Otwarta w roku 1853. W roku 1874 (okres największej prosperity przemysłu ozokerytowego) produkcja ozokerytu osiągnęła 19650 t. Później, z powodu wyczerpania dostępnych do rzemieślniczego rozwoju (płytkich) surowców, całkowita produkcja ozokerytu gwałtownie spadła. W czasach sowieckich produkcja ozokerytu znowu wzrosła do 800-1000 ton rocznie.

Adres

Ukraińskie Karpaty; Bieszczady; obwód lwowski rejon drohobycki; Borysławska ZGT Kotlina Borysławska;

Dostępność obiektu

Częściowo dostępna

Stan zachowania na 2021 r

Nie eksploatuje się

Kategoria (typ) obiektu – przemysłowy, sakralny, zabytkowy itp.

przemysłowo-przyrodniczy, geologiczny.

Contact

  • Ukraińskie Karpaty; Bieszczady; obwód lwowski rejon drohobycki; Borysławska ZGT Kotlina Borysławska;