Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zdjęcie geologiczne koaplni „Lalin”

Informacja historyczna o obiekcie

Fragmnet Zdjęcia geologicznego siodła Lalin – Falejówka – Trepcza 1:25000 ok. 1935 r.

Adres

Lalin, Trepcza, Falejówka

Dostępność obiektu

nie istnieje

Własność obiektu

brak danych

Stan zachowania na 2021 r

nie istnieje

Kategoria (typ) obiektu – przemysłowy, sakralny, zabytkowy itp.

dokumnet kartograficzny

Ilustracje

fot. arch Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddziałw Sanoku