Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pierwszy wielopiętrowy budynek administracyjno- mieszkalny w Borysławiu

Informacja historyczna o obiekcie

Budynek dawnej centrali Poczty i Telegrafu Borysławskiego. Zbudowany w latach 1930-1932 w architektonicznym stylu funkcjonalizmu. Autorem projektu był inżynier-architekt Witold Minkiewicz (1880-1961). Prace budowlane prowadziła firma Adolfa Meissnera ze Lwowa.

Adres

Borysław, ul. Danyla Halyckiego, 32.

Dostępność obiektu

Wolny dostęp.

Własność obiektu

Komunalna.

Stan zachowania na 2021 r

Dobry.

Kategoria (typ) obiektu – przemysłowy, sakralny, zabytkowy itp.

Architektoniczny, historyczno-kulturalny.

Contact

  • Borysław, ul. Danyla Halyckiego, 32.

Gallery