Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Budynki dawnego Karpackiego Instytutu Geologiczno-Naftowego

Informacja historyczna o obiekcie

29 marca 1912 r. Izba Pracodawców Przemysłu Naftowego w Borysławiu zatwierdziła tymczasowy statut Stacji Geologicznej. Pierwsza naukowo-geologiczna placówka naukowo-badawcza na Ukrainie w branży wydobysia ozokeryt oraz nafty i gazu. W latach 1932-1952 na bazie Karpackiej Stacji Geologicznej działał Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy, jedyna podobna placówka naukowa na Ukrainie i w Europie. Od 1962 roku w budynku mieści się szkoła specjalna dla dzieci.

Adres

Borysław, ul. Korolenka 6.

Dostępność obiektu

Obiekt reżimowy.

Własność obiektu

Państwowa.

Stan zachowania na 2021 r

Dostateczny.

Kategoria (typ) obiektu – przemysłowy, sakralny, zabytkowy itp.

Pamiątka historii o znaczeniu państwowym.

Contact

  • Borysław, ul. Korolenka 6.

Gallery