Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Тустановичі. Копальня нафти “Краков’янка”

Tustanowice, kopalnia nafty “Krakowianka” =

Tustanowice, mirre de pétrole “Krakowianka”.

W Krakowie : wykonał Salon Malarzy Polskich ;

w Drohobyczu : wydawnictwo kart widokowych księgarni J. Pilpla 1921