Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Бориславське родовище

Бориславське нафтогазоконденсатне родовище належить до Бориславсько-Покутського нафтогазоносного району Передкарпатської нафтогазоносної області Західного нафтогазоносного регіону України. Приурочене до першого та другого ярусів складок північно-західної частини Бориславсько-Покутської зони та до Орівської і Берегової скиб Складчастих Карпат. У 1947 та 1965 рр. межі нафтоносності Глибинної складки були розширені за рахунок Помірківського та Попельського блоків.

Загальна кількість свердловин усіх категорій на Бориславському родовищі становить близько 2 000. У геологічній будові родовища беруть участь флішеві відклади верхньої крейди, палеоцену, еоцену, олігоцену та утворення неогену. Промислово нафтогазоносними є пісковики та алевроліти всього розрізу від воротищенської до стрийської світи включно. Основною серед структур є Глибинна (82,7% всіх запасів).

Поклади пластові, склепінчасті, тектонічно екрановані, деякі також літологічно обмежені. Режим покладів пружний та розчиненого газу. Запаси початкові видобувні категорій А+В+С1: нафти — 39 292 тис. т; розчиненого газу — 16 112 млн. м3; газу — 1 083 млн м3 ;конденсату — 88 тис.т.